Implantologija

Implatološki sustavi s tridesetogodišnjom tradicijom

IMPLANTOLOGIJA JE GRANA DENTALNE MEDICINE KOJA SE BAVI UGRADNJOM IMPLANTATA.

Zubni implantati pružaju dugotrajno i pouzdano rješenje koje zadovoljava funkcionalne kao i visoke estetske kriterije kojima se nadomještaju jedan ili više nedostajućih zubi. Nadomjestak zubiju implantatima siguran je put do zadovoljnog osmjeha.

IMPLANTAT KAO NAJBOLJE RJEŠENJE


Implantat je titanski vijak izrađen od biokompatibilnog materijala koji se kirurškim putem ugrađuje u kost te predstavlja bazu za zamjenski zub napravljen od visokokvalitetnih materijala. Nakon ugradnje implantat pomaže očuvanju kosti, stimulira okolnu kost i time ne dolazi do resorpcije kosti koja se javlja nakon gubitka zuba. Sam postupak ugradnje je za pacijenta bezbolan i siguran, a obavlja se u lokalnoj anesteziji u jednoj posjeti. Nakon ugradnje potreban je određeni vremenski period oporavka kako bi osteointegracija bila uspješna i kako bi pacijent mogao nastaviti s protetskim dijelom rada. Za to vrijeme zub se može privremeno nadomjestiti. Suradnja pacijenta od presudne je važnosti jer je dobra higijena temelj uspješnog i dugotrajnog protetskog rada na implantatima.

TIJEK/PLAN TRETMANA


Ugradnji zubnog implantata predhodi detaljna analiza slučaja koju će voditi naši stručnjaci, nakon obavljene 3D dijagnostike pomoću najsuvremenijeg CT uređaja marke Planmeca koji omogućava uvid u stanje koštanog tkiva koje je neophodno za ugradnju implantata. Na osnovi analize i pregledanih relevantnih parametara za uspješnu implantaciju određuje se individualni plan terapije na temelju kojeg pacijent dobiva uvid u trajanje terapije te detaljni financijski plan.

PREDNOSTI IMPLANTATA


Sigurno i pouzdano rješenje koje postoji više od 50 godina, a odabire ga velik broj pacijenata kako bi poboljšali kvalitetu života. U odgovarajućim uvjetima, kada se implantat ugradi u kvalitetnim uvjetima i sa odličnom higijenom implantati mogu trajati cijeli život.

U Dentalpro klinici koristimo implantološke sustave koji imaju 30 godišnju tradiciju koja je poduprta mnogobrojnim kliničkim studijama. Kvaliteta zubnih implantata preduvijet je za uspješnost terapije.